Αρνητικό Ισοζύγιο Επιχειρήσεων που “Άνοιξαν” σε σχέση με εκείνες που “Έκλεισαν” το 2016

Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΜΗ, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 (1/1-31/5), δηλώθηκαν 12.424 “Ενάρξεις” επιχειρήσεων, ενώ το 2015 ο αντίστοιχος αριθμός Ενάρξεων ήταν 15.379. Κατά συνέπεια παρατηρήθηκε πτώση 20% στις Ενάρξεις Επιχειρήσεων στο πρώτο 5μηνο του 2016.

Αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δήλωσαν “Κλείσιμο”,  το πρώτο 5μηνο του 2016 δηλώθηκαν 15.406 επιχειρήσεις, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το 2015 ήταν 10.581. Κατά συνέπεια παρατηρήθηκε αύξηση 45% στο “Κλείσιμο” Επιχειρήσεων τo 2016.

Είναι σαφές ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016, το Ισοζύγιο “Ανοίγματος-Κλεισίματος” επιχειρήσεων ήταν αρνητικό (2.982 περισσότερα Κλεισίματα από Ενάρξεις), ενώ ένα χρόνο πριν, το Ισοζύγιο ήταν αντίστροφο με τις Ενάρξεις να ξεπερνούν τα Κλεισίματα κατά 4.798!!!

Η ανάλυση για την ίδια περίοδο (Ιαν-Μάιος), ανά κατηγορία νομικών προσώπων και από έτος σε έτος (2016 Vs.2015) δείχνει ότι, μεγαλύτερη μείωση (-26%) στις “Ενάρξεις” Επιχειρήσεων παρουσίασαν οι “Ατομικές” (που είναι και οι περισσότερες από όλες τις κατηγορίες, σε απόλυτο μέγεθος) και ακολουθούν οι ΕΠΕ (-21%). Αν και σε όλες τις κατηγορίες υπήρχε πτώση στο Άνοιγμα επιχειρήσεων, η μόνη κατηγορία που παρουσίασε αύξηση στις Ενάρξεις ήταν η ΙΚΕ (+13% ).

Στο” Κλείσιμο” επιχειρήσεων, η εικόνα είναι διαφορετική. Την «πρωτιά» κατέχει η κατηγορία  ΙΚΕ όπου ο αριθμός επιχειρήσεων που Έκλεισαν αυξήθηκε κατά 221% μεταξύ 2015 και 2016, ακολουθούμενη από τις ΕΠΕ (+132%). Σημειώνεται, ότι σε καμία κατηγορία δεν παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού “Κλεισίματος” Επιχειρήσεων (Βλ. επόμενα γραφήματα).

Οπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα, ο απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε μεταξύ 2010 και 2013 κατά 210.000 και αντίστοιχα ο αριθμός του προσωπικού κατά 720.000. Ωστόσο επειδή στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις απασχολούν κατά μέσο όρο 2,8 άτομα ενώ στην ΕU27 αυτός ο δείκτης είναι πάνω από 4, θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι το κλείσιμο των επιχειρήσεων θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις (τόσο σε προσωπικό όσο και σε αξία).

Λόγω ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, θα αναμένουμε τα αντίστοιχα στοιχεία το επόμενο διάστημα.

Αφήστε μια απάντηση

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω