Πλάνα Μεγιστοποίησης Αξίας Επιχειρήσεων

Στρατηγικό εργαλείο μετρήσιμης βελτίωσης των επιχειρήσεων

Στον κόσμο των επιχειρήσεων η βελτίωση των επιχειρήσεων είναι συνεχώς στην ημερήσια διάταξη, και συνήθως το ζητούμενο.

Σε ποιες, όμως, από τις παρακάτω περιπτώσεις έχει επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης?

  • Ανάπτυξη Πωλήσεων, αλλά πτώση Κερδοφορίας
  • Ανάπτυξη Πωλήσεων και Κερδοφορίας, αλλά και αύξηση Απαιτήσεων
  • Ανάπτυξη Πωλήσεων και Κερδοφορίας, αλλά και αύξηση Δανεισμού
  • Πτώση Πωλήσεων, αλλά αύξηση Κερδοφορίας
  • και πολλοί άλλοι συνδυασμοί…

Η επιχείρηση είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επηρεάζεται από:

α) τους ανθρώπους της

β) τις δομές και τα συστήματά της

γ) τις διαδικασίες και τον τρόπο οργάνωσή της

δ) τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές του κλάδου,

ε) τον αριθμό και η δύναμη  των ανταγωνιστών

ζ) το μακροοικονομικό περιβάλλον

στ) τη στρατηγική που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει

Η ικανότητά της να λειτουργεί αποδοτικά, σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, μετουσιώνεται σε ικανότητα να παράγει κέρδη, που αυτά με τη σειρά τους διαμορφώνουν την Αξία της.

Ο προσδιορισμός της Αξίας μιας επιχείρησης, μέσω μιας Μελέτης Αποτίμησης, αποτελεί τη ποσοτικοποίηση “σε ένα νούμερο”, όλων των παραπάνω και επιπλέον του πόσα θα έδινε η αγορά για να την αποκτήσει. Ενσωματώνει δηλαδή και άλλον έναν παράγοντα: το πόσο ελκυστική είναι η επιχείρηση, εάν “έβγαινε” για πώληση.

Με τα Πλάνα Μεγιστοποίησης Αξίας Επιχειρήσεων παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες καθοδήγησης στην διοίκηση της επιχείρησης με στόχο την εστίαση στους κρίσιμους παράγοντες για την δημιουργία πρόσθετης αξίας στην επιχείρηση.

Πως λειτουργεί η μεθοδολογία:

  1. Αποτίμηση της σημερινής αξίας της επιχείρησης και προσδιορισμός των Στρατηγικών Παραγόντων διαμόρφωσης της Αξίας της (Strategic Value Drivers).
  2. Ποσοτικοποίηση της σημερινής κατάστασης της επιχείρησης αναφορικά με τους Στρατηγικούς Παράγοντες διαμόρφωσης της Αξίας.
  3. Προσδιορισμός του κενού (gap) της σημερινής κατάστασης από το βέλτιστο επίπεδο, σύμφωνα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και τη μελέτη Benchmarking.
  4. Σχεδιασμός και παρουσίαση Σχεδίου Δράσης (action plan) για την κάλυψη του κενού.
  5. Τακτική αξιολόγηση της επιχείρησης και επανατροφοδότηση.

Με αυτό το εργαλείο τίθεται τέλος πια στη διαμάχη μεταξύ δεικτών και τμημάτων. Η εκτίμηση της αξίας και η τακτική επανεκτίμησή της αποδεικνύει  εάν έχει βελτιωθεί συνολικά η επιχείρηση ή όχι!

Αφήστε μια απάντηση

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω