ΠΛΑΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Στρατηγικό εργαλείο μετρήσιμης βελτίωσης των επιχειρήσεων
Στον επιχειρηματικό κόσμο, η βελτίωση των επιχειρήσεων είναι συνεχώς στην ημερήσια διάταξη, και συνήθως το ζητούμενο. Σε ποιες, όμως, από τις παρακάτω περιπτώσεις έχει επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης?
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων, αλλά πτώση Κερδοφορίας
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και Κερδοφορίας, αλλά και μείωση Ταμειακών Ροών
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και Κερδοφορίας, αλλά και αύξηση Δανεισμού
 • Πτώση Πωλήσεων, αλλά αύξηση Κερδοφορίας
 • και ... πολλοί άλλοι συνδυασμοί.
Η επιχείρηση είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επηρεάζεται από: α) τους ανθρώπους της β) τις δομές και τα συστήματά της γ) τις διαδικασίες και τον τρόπο οργάνωσή της δ) τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές του κλάδου, ε) τον αριθμό και η δύναμη  των ανταγωνιστών ζ) το μακροοικονομικό περιβάλλον στ) τη στρατηγική που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει. Η ικανότητά της να λειτουργεί αποδοτικά, σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, μετουσιώνεται σε ικανότητα να παράγει κέρδη, που αυτά με τη σειρά τους διαμορφώνουν την Αξία της. Ο προσδιορισμός της Αξίας μιας επιχείρησης, αποτελεί τη ποσοτικοποίηση “σε ένα νούμερο”, όλων των παραπάνω και επιπλέον του "πόσα" θα έδινε η αγορά για να την αποκτήσει. Ενσωματώνει, δηλαδή, και άλλον έναν παράγοντα: το πόσο ελκυστική είναι η επιχείρηση, εάν "έβγαινε" για πώληση. Με τα Πλάνα Μεγιστοποίησης Αξίας Επιχειρήσεων παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες καθοδήγησης στη Διοίκηση της επιχείρησης με στόχο τον εστιασμό στους κρίσιμους παράγοντες (strategic value drivers) για την δημιουργία πρόσθετης αξίας στην επιχείρηση. Πως λειτουργεί η μεθοδολογία:
 1. Πρώτη εκτίμηση του εύρους της αξίας της επιχείρησης
 2. Ακριβής αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης
 3. Προσδιορισμός των Στρατηγικών Παραγόντων (Strategic Value Drivers) επηρεασμού της Αξίας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση
 4. Εκτίμηση του «Πόσο θα μπορούσε να είναι η αξία της επιχείρησης», εάν είχαν βελτιωθεί οι παράγοντες
 5. Παρακολούθηση της υλοποίηση των βελτιώσεων και μέτρηση της πρόσθετης αξίας μετά από 12-18 μήνες
Με αυτό το εργαλείο τίθεται τέλος πια στη διαμάχη μεταξύ δεικτών και τμημάτων. Η εκτίμηση της αξίας και η τακτική επανεκτίμησή της αποδεικνύει  εάν έχει βελτιωθεί συνολικά η επιχείρηση ή όχι!

Αφήστε μια απάντηση

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω