Σχετικά με την deals&DEALS

Η δραστηριότητα της “deals&DEALS” επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση Αγοράς ή Πώλησης Επιχειρήσεων (Business Buy or Sell), Εξαγορών & Συγχωνεύσεων Επιχειρήσεων (Mergers & Acquisitions),Αποτίμησης Αξίας Επιχείρησης καθώς και Πλάνων Δράσης Μεγιστοποίησης της Αξίας μιας Επιχείρησης πριν την Πώληση.

Για το σκοπό αυτό, παρέχονται εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες είτε στον Πωλητή είτε τον Αγοραστή, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος της διαδικασίας – από την Ανάδειξη του Ενδιαφέροντος μέχρι και την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, κος Ρούσης- Οικονομολόγος M.Sc., από το 1997, έχει ενεργή δράση στον τομέα των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων και Αγοραπωλησιών Επιχειρήσεων. Έχει αποκτήσει σημαντική γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία Υλοποίησης Συμφωνιών (Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, Αγοραπωλησιών Επιχειρήσεων και Αποτιμήσεων Επιχειρήσεων, σε πολλούς κλάδους της οικονομίας.

Είναι μέλος του International Business Brokerage Association® (IBBA), πιστοποιημένος M&A Advisor του Corporate Finance in Europe, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων-Μεντόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Μητρώου Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (Business Angels) του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον ΟΑΕΔ.

Μια σκέψη στο “Σχετικά με την deals&DEALS

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω