Σχετικά με την deals&DEALS

Η δραστηριότητα της “deals&DEALS” επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση Αγοραπωλησιών Επιχειρήσεων (Business Buy or Sell), Εξαγορών & Συγχωνεύσεων Επιχειρήσεων (Mergers & Acquisitions), Αποτιμήσεων Αξίας Επιχείρησης καθώς και Πλάνων Δράσης Μεγιστοποίησης της Αξίας μιας Επιχείρησης.

Για το σκοπό αυτό, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες είτε στον Πωλητή είτε τον Αγοραστή, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος της διαδικασίας – από την Ανάδειξη του Ενδιαφέροντος μέχρι και την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, κος Ρούσης- Οικονομολόγος M.Sc., από το 1997 έχει ενεργή δράση στον τομέα των Αγοραπωλησιών Επιχειρήσεων και Σχεδιασμού Πλάνων Μεγιστοποίησης Αξίας. Έχει αποκτήσει σημαντική γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία Υλοποίησης Συμφωνιών (Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, Αγοραπωλησιών Επιχειρήσεων και Αποτιμήσεων Επιχειρήσεων, καθώς και Ανασχεδιασμών Επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του International Business Brokerage Association® (IBBA), πιστοποιημένος M&A Advisor του Corporate Finance in Europe, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων-Μεντόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Μητρώου Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (Business Angels) του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον ΟΑΕΔ.

Μια σκέψη στο “Σχετικά με την deals&DEALS

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω