Οικονομική Κρίση και Πώληση Επιχειρήσεων

Με παρούσα την οικονομική κρίση που όλοι μας βιώνουμε, πολλοί μας ρωτούν: Είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να βγάλω προς πώληση την επιχείρησή μου? Η απάντηση είναι πολύ απλή! Η πώληση μιας επιχείρησης δεν είναι μια διαδικασία σύντομη. Όπως η ίδρυση και η εδραίωση μιας επιχείρησης απαιτεί χρόνο, έτσι και η πώλησή της απαιτεί […]

Οι Επιχειρήσεις ως Περιουσιακά Στοιχεία

Η αξία των επιχειρήσεων (ο πλούτος τους, δηλαδή) προκύπτει –σε βασική ανάλυση- από την αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν.  Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία αυτών των στοιχείων τόσο μεγαλύτερη και η αξία των επιχειρήσεων. Πριν όμως ασχοληθούμε με την αξία αυτών των στοιχείων, πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και πως […]

Παρόμοιες συναλλαγές (comparable transactions)

Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών βάσει παρόμοιων συναλλαγών (comparable transactions) στηρίζεται στο γεγονός ότι εφόσον υπάρχουν συναλλαγές (τιμήματα από εξαγορές) συγκρίσιμων επιχειρήσεων που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, οι δείκτες που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές (PE, P/EBITDA, P/SALES, κ.λ.π.) εφαρμόζονται στην υπό εκτίμηση επιχείρηση (πολλαπλασιάζοντάς το με το EBITDA ή τα SALES) για να προκύψει η […]

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω