Αποτίμηση αναδυόμενων τεχνολογικών επιχειρήσεων (Emerging Technology Businesses)

Η εκτίμηση της αξίας παραδοσιακών επιχειρήσεων βασίζεται, όπως έχουμε περιγράψει και σε προηγούμενα posts, στα κέρδη, στα πάγια, στα κόστη και σε ιστορικά δεδομένα. Οι “τεχνολογικά αναδυόμενες επιχειρήσεις” παρουσιάζουν μία σημαντική πρόκληση αποτίμησης, από τη στιγμή που τυπικά έχουν περιορισμένα έσοδα, μικρή αξία παγίων και –το πιθανότερο- ζημίες, και μικρή διάρκεια ζωής. Υπάρχουν αρκετοί μοναδικοί […]

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω