Επιχειρηματικοί Αγγελοι (Business Angels): Οι ‘μικροί’ Venture Capitalists

Στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση και ανάπτυξη των ΜΜΕ, ο ΕΟΜΜΕΧ σε συνεργασία με τα ΚΕΤΑ Αττικής προτίθεται να καθιερώσει τον θεσμό των «Business Angels (BA)», όρος που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Επιχειρηματικοί Άγγελοι», και συνεπάγεται τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων που συνδέουν άτυπους επενδυτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του άτυπου τομέα επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι κατά βάση ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Γενικά, τα άτομα αυτά έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων, την ορθολογική διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, καθώς και το marketing. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι, συνήθως, είναι μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, senior managers ή σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων.
Ο ρόλος τους στην επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται είναι διττός: από τη μια είναι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους, και από την άλλη έχουν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση αυτή είτε μετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο παρέχοντας ανεπίσημα συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δουλεύοντας σε αυτήν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το κίνητρο ενός επιχειρηματικού αγγέλου μπορεί να ξεκινά από την απλή αποκόμιση οικονομικού οφέλους και να φτάνει στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ή την τοπική κοινωνία στην οποία διαμένουν.

Συντάχθηκε το Μητρώο Επιχειρηματικών Αγγέλων, έγινε η Μελέτη, έγιναν συσκέψεις, συνεδριάσεις, παρουσιάσεις, … αλλά δεν ολοκληρώθηκε.

Μια ωραία πραγματικά προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί με το ΕΣΠΑ 2007-2013, γιατί θα δώσει ώθηση σε πολλές μικρές επιχειρήσεις. Ολες οι μικρές επιχειρηματικές ιδέες θα μπορούν να βρίσκουν χρηματοδότη μέσω ενός φυσικού προσώπου που έχει την άνεση να επενδύσει και πιστεύει στην ιδέα.

2 σκέψεις στο “Επιχειρηματικοί Αγγελοι (Business Angels): Οι ‘μικροί’ Venture Capitalists

 1. Καλησπέρα,

  αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, γνωρίζετε εάν τελικά θα συνεχιστεί?
  Και γενικά ένα τέτοιο πρόγραμμα θα αφορούσε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων ή μόνο μερικούς?
  Π.χ. εγώ που είμαι κάτοχος εστιατορίου (σχετικά μεγάλου) θα μπορούσα να ενταχθώ σε κάτι τέτοιο?

  1. Αγαπητέ Kostas

   Ηταν σχεδιασμένο για να αρχίσει και να συνεχιστεί. Ωστόσο, η οικονομική κρίση και η έναρξη του επόμενου ΚΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013) δεν βοήθησε για την γρηγορότερη εξέλιξή του. Στο ΕΣΠΑ έχουν πει ότι θα το εντάξουν αλλά πιθανά και να διαφοροποιηθεί λίγο. (Μία παραλλαγή του είναι το JEREMIE το οποίο για: i) Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού και ii) Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων επιδοτεί κατά 50% το επιτόκιο).
   Προσωπικά γνωρίζω ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις (με χρηματοδότηση) χωρίς να βρίσκονται κάτω από των ‘ομπρέλλα’ των Business Angels. Οπως αναφέρεται και στο post, οι Β.Α. είναι φυσικά πρόσωπα που είτε διαθέτουν χρηματοδότηση (έχουν κάποια αποταμίευση που θέλουν να την επενδύσουν) είτε γνώσεις για την ανάπτυξη μια επιχειρήσης (γνώσεις marketing, εξαγωγών, οργάνωσης, διαχείρισης προσωπικού, κ.α) είτε και τα δύο μαζί και συμμετέχουν σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους ζωής και έχουν κάποιο αξιόλογο χαρακτηριστικό (καινοτομικό προϊόν, μοναδικότητα, μεγάλη προοπτική, κλπ). Ενα απλό εστιατόριο δεν νομίζω ότι θα ήταν στους στόχους των B.A. γιατί δεν ευδιάκριτο το ξεχωριστό χαρακτηριστικό (εκτός αν το συγκεκριμένο εστιατόριο διαθέτει τέτοιο χαρακτηριστικό). Εφαρμογές νέας τεχνολογίας, εφαρμογές διαδικτύου, εφαρμογές βιοτεχνολογίας είναι τομείς με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά (χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι τα παραδείγματα περιορίζονται μόνο σε αυτά που αναφέρω. Να παρακολουθείς το σύνδεσμο του ΕΟΜΜΕΧ, το ευρωπαϊκό σύνδεσμο (http://www.eban.org/).
   Ελπίζω να σου απάντησα.
   Ευχαριστώ

Αφήστε μια απάντηση

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω