Προετοιμαστείτε για την έξοδο

Η δουλειά του business broker είναι μακροχρόνια, είναι μαραθώνιος. Μπορούμε να δουλεύουμε με κάποιους πελάτες για χρόνια, πριν να είναι έτοιμοι για να πουλήσουν. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, γνωρίζουν ότι τελικά θα θελήσουν κάποια στιγμή να πουλήσουν, αλλά δεν έχουν μία αξιόπιστη στρατηγική επίτευξης της «εξόδου» από την επιχείρησή τους. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι θα πουλήσουν σε μία συγκεκριμένη ηλικία, και ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή, θα υπάρχει ένας αγοραστής για να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες τους. Άλλοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να εργαστούν όσο περισσότερο μπορούν, και αδυνατούν να κατανοήσουν ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να εργάζονται άλλο. Σίγουρα δεν είναι προετοιμασμένοι για μία ξαφνική και επείγουσα πώληση, κάτω από την επιρροή ενός γεγονότος στους ίδιους.

Ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι, είναι στην υπευθυνότητά μας να βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να καταλάβουν και να σχεδιάσουν για τα «γυρίσματα» της επιχειρηματικής ζωής. Γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων τι θα συμβεί στις επιχειρήσεις τους εάν τους συμβεί κάτι μη προβλέψιμο; Θα γνωρίζουν οι οικείοι τους ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν ή σε ποιον να απευθυνθούν εάν κάτι επείγον συμβεί και οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους;

Μέρος της δουλειάς ενός business broker είναι να βοηθήσουν τους πελάτες τους να καταλάβουν τη σημασία να δουλεύουν μαζί με ένα business broker για αρκετά χρόνια πριν την επιθυμητή στιγμή της εξόδου από την επιχείρηση. Για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,  η συνεχής γνώση της αξίας της επιχείρησης, και η συνεχής αναμόρφωση της Μελέτης Αποτίμησης στο χρόνο, είναι ένα μεγάλο βήμα στο σχεδιασμό της διατήρησης ή βελτίωσης της φήμης και της αξίας. Ο business broker, ως στενά συνεργαζόμενος με την επιχείρηση, βρίσκεται στην ιδανική θέση, να αποτιμά αμερόληπτα την αξία της επιχείρησης, και να αναθεωρεί ετησίως τα οικονομικά αποτελέσματα και να προτείνει αλλαγές που μπορεί να αυξήσουν την κερδοφορία της επιχείρησης. Επιπλέον μπορεί να προτείνει λύσεις για θέματα που θα απέτρεπαν ή θα δυσκόλευαν την πώληση της επιχείρησης αλλά και να διαμορφώσει γνώση της «τάσης» της επιχείρησης στο χρόνο. Τέλος, ο business broker, έχει την ικανότητα να προτρέψει ή να αποτρέψει τον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης σε μία επενδυτική πρόκληση του θα εμφανιστεί μπροστά του, συμβουλεύοντάς τον αποτελεσματικά, με βάση την εμπειρία που έχει αποκτήσει.

Αφήστε μια απάντηση

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω