ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Χρήση ίδιου πολλαπλασιαστή σε διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις. Για αποτιμήσεις με την μέθοδο των Πολλαπλασιαστών, ένα σύνηθες λάθος είναι η χρήση της μη προσαρμογής του πολλαπλασιαστή ανάλογα με το μέγεθος της εξεταζόμενης επιχείρησης. Σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξασφαλιστούν πολλαπλασιαστές από ίδιου μεγέθους επιχειρήσεις, τότε η προσαρμογή είναι υποχρεωτική, αν θέλει κανείς να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα. Αυτή η προσαρμογή είναι αποτέλεσμα γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης.
  • Μη αναπροσαρμογή των οικονομικών στοιχείων της παρελθούσας περιόδου. Ο υπολογισμός της αποτίμησης βασίζεται κυρίως στα οικονομικά στοιχεία της παρελθούσης περιόδου και σε εκείνα του μέλλοντος. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα οικονομικά στοιχεία της παρελθούσης περιόδου απαιτούν αναπροσαρμογές, οι οποίες είναι απαραίτητες, για να προκύψει μία αξιόπιστη αποτίμηση. Επειδή σε πολλές επικοινωνίες μας ρωτούν να τους πούμε γρήγορα ένα πολλαπλασιαστή που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις όπως και η δική τους, τους απαντούμε με μικρή δόση χιούμορ: «πείτε μας εσείς το σωστό μέγεθος στο οποίο θα εφαρμόσετε τον πολλαπλασιαστή, και εμείς θα σας πούμε τον πολλαπλασιαστή».
  • Λάθος επιτόκιο προεξόφλησης στη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Ο υπολογισμός του συντελεστή προεξόφλησης (WACC) εκτός από γνωστική επάρκεια του χρήστη, απαιτεί και τεχνική ικανότητα (εξ ου και το «η αποτίμηση είναι επιστήμη και τέχνη»). Οι κίνδυνοι λαθών ελλοχεύουν παντού: στην εκτίμηση του συντελεστή "risk free" όπως και του "risk premium", στον συντελεστή "Beta", στη σχέση "Ιδίων/Δανείων" και στον “Φορολογικό Συντελεστή" και πως αυτοί επηρεάζουν στον “Beta”.
  • Αισιόδοξες και μη-ρεαλιστικές προβλέψεις μεγεθών μελλοντικής περιόδου. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε συναντήσει, παρατηρούμε ότι ενώ στις παρελθούσες χρήσεις τα μεγέθη της επιχείρησης έχουν συγκεκριμένη τάση, η τάση αυτή βελτιώνεται θεαματικά στη προβλεπόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα παρατηρούμε, προβλέψεις πωλήσεων να αυξάνονται με τέτοιο ρυθμό ετησίως έτσι ώστε σε 4-5 έτη ο τζίρος να διπλασιάζεται, ενώ ταυτόχρονα τα έξοδα δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό!
  • Αποτιμήσεις βασιζόμενες μόνο στην μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Οι αποτιμήσεις επιχειρήσεων πρέπει να στηρίζονται –στις περισσότερες περιπτώσεις- στην αξιολόγηση της παρελθούσας κατάστασης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, αλλά σε συνδυασμό (στάθμιση) με τις υπόλοιπες μεθόδους αποτίμησης της επιχείρησης (που στηρίζονται κυρίως στη μέχρι τώρα πορεία της). Στις περισσότερες περιπτώσεις –όχι σε όλες- η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιείται από τους αγοραστές/investor για να αξιολογήσουν ότι αυτό που πλήρωσαν για το παρελθόν, θα τους αποφέρει απόδοση στο μέλλον (οι αγοραστές, θυμίζουμε,"πληρώνουν για το παρελθόν και αγοράζουν για το μέλλον").
  • Αποτίμηση χωρίς χρήση ποιοτικών παραγόντων. Αποτιμήσεις που λαμβάνουν υπόψη ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο αριθμοί, αλλά δυναμικές οντότητες, παρουσιάζονται πιο αξιόλογες. Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των ποιοτικών παραγόντων, καθώς και η στάθμιση της επιρροής τους στο αποτέλεσμα της αποτίμησης είναι μια δουλειά που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες.

Αφήστε μια απάντηση

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω